Home
Praktijkcursus Muziek in de Kerk
Coaching
Workshops
Bladmuziek
Nieuwsbrief
Over Kerkmuziek voor Nu
Contact
Advies

Harry van Wijk
Wietse Meinardi
ChristiaanIngelse
Sander van den Houten


Praktijkcursus Muziek in de Kerk

Als u kerkorganist of -pianist bent en na een tijdje merkt dat u graag wat meer uit uzelf wilt halen. Dan is de praktijkcursus Muziek in de Kerk misschien iets voor u.
Deze cursus gaat in op alle onderwerpen waar u als organist of pianist 's zondags tegenaan loopt. Van voor- tot naspel, van het inzetten van de gemeentezang tot het begeleiden van een koor, van het maken van pianozettingen tot registreren op orgel.
U leert zo te spelen dat u de kerkdienst op een gevarieerde manier kunt begeleiden en iedereen goed kan meezingen.

Details van deze cursus

Inhoud van de cursus

In deze cursus voor organisten en pianisten leert u in 10 lessen muzikale technieken toe te passen
voor het spelen in uw gemeente. Klik hier voor de precieze cursusdata.


U leert:
* Maken van voorspelen
* Inzetten van de gemeente bij een nieuw vers of een nieuwe regel
* Maken van liedvariaties op basis van een bestaande zetting of akkoordenschema
* Omgaan met verschillende liedstijlen
* Registreren (voor organisten)
* Maken van pianozettingen op basis van een bestaande koor- of orgelzetting (voor pianisten)

En verder leert u, afhankelijk van uw wensen:
* Harmoniseren
* Spelen van opwekkingsmuziek op orgel
* Spelen van klassieke liederen op piano

We besteden aandacht aan het voorspelen in het algemeen. En aan specifieke technieken om de overgang van spel naar zang aan te geven. Ook staan we uitgebreid stil bij het spelen van verschillende liedstijlen. U speelt psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. Er is veel ruimte om uw eigen vragen in te brengen. Tijdens de lessen kunt u zowel op het orgel spelen als op de vleugel of piano.

Resultaat

U bent na het volgen van de cursus:
* In staat om uw gemeente zo te begeleiden dat iedereen prettig kan zingen.
* In staat om verschillende liedstijlen te spelen.
* Gemotiveerd om de opgedane muzikale technieken meteen toe te passen in de kerkdiensten.
* Overtuigd van uw eigen kunnen om mooie en gevarieerde kerkmuziek te spelen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

Cursusleiders
De cursus wordt gegeven door:

Harry van Wijk (Amersfoort)
Harry is kerkmusicus in De Kandelaar in Amersfoort en heeft daar een muziek praktijk die bestaat uit
orgel, koor, band en spelersgroepen. Harry heeft uitgebreide ervaring met het coachen van kerkmusici
en is zelf thuis in een breed scala aan muziekstijlen. Verder is hij actief al concertorganist in
Nederland, Duitsland, Engeland en USA.
Hij behaalde zijn staatsexamen Kerkmuziek o.l.v. Christiaan Winter, en Fase II orgel bij Theo Jellema
aan het conservatorium in Groningen. Zie voor meer informatie: www.harryvanwijk.nl

Wietse Meinardi (Assen)
Wietse Meinardi studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria te Groningen en Arnhem met als bijvak piano. Docenten waren o.a. Bert Matter en Theo Jellema. Hij haalde diploma’s in 1990 en 1991. Hij studeerde later verder bij Cor Ardesch. Hij speelt vanaf 1984 wekelijks op het orgel in kerkdiensten in verschillende kerken in Assen, eerst in De Kandelaar, later o.a. in de Maturiakerk en nu in de Adventskerk en De Bron. Sinds enkele jaren bespeelt hij geregeld ook de vleugel tijdens kerkdiensten. Daarnaast verzorgt hij vaak solo-orgelconcerten en begeleidt hij solisten en koren en maakte hij CD’s. Ook stond hij aan de basis van de muziektheatervoortelling Geachte Heer Bach, waarin hij tevens een belangrijke rol speelde als organist. Hij heeft een passie voor doceren: hij heeft al jaren een grote lespraktijk voor piano- en orgellessen. Hij leidde diverse leerlingen met succes op voor het conservatorium, maar ook voor organisten-examens. Hij verzorgde vaak cursussen in groepsverband, soms voor organistenverenigingen, soms op aanvraag van kerken. Tot slot is hij orgeladviseur, waarvoor hij een opleiding in Duitsland volgde. Meer informatie is te lezen op zijn website: www.wietsemeinardi.nl


Aanmelden
Om zich aan te melden voor de Praktijkcursus stuurt u een mail naar info@kerkmuziekvoornu.nl met de
mededeling dat u interesse heeft in de cursus. Vermeld u in de mail uw telefoonnummer. Wij nemen
dan contact met u op om alles met u door te praten.


Doelgroep:
Amersfoort, olv Harry van Wijk
Assen, olv Wietse Meinardi


Prijs:
Duur:
Plaatsen:
Data:
Organisten en -pianisten bij kerkelijke gemeenten, van beginnend tot gevorderd
€ 499 (incl. BTW)
7 lessen van 1,5 uur in kleine groepen
3 lessen van 5 uur in een grotere groep
We sluiten het cursusjaar af met een presentatieavond voor publiek
van oktober 2017 tot juli 2018 één zaterdag in de maand